Opoka - Portal katolicki
opoka.news opoka.photo opoka.org.pl
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na wczoraj

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
22 lipca 2018
niedziela
Rok liturgiczny: B/II
Uroczystość Św. Marii Magdaleny
Pierwsze czytanie:
Jr 23, 1-6
Psalm responsoryjny:
Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b)
Drugie czytanie:
Ef 2, 13-18
Werset przed Ewangelią:
J 10, 27
Ewangelia:
Mk 6, 30-34
św. Maria Magdalena*, św. Józef z Palestyny, św. Filip Evans, św. Wandrille lub Wandregesilus, św. Jan Lloyd.
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Jr 23, 1-6
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Pan mówi:

«Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce z mojego pastwiska.

Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść mój naród: Wy rozproszyliście moje owce, rozpędziliście i nie zajęliście się nimi. Oto Ja się zajmę nieprawością waszych uczynków.

Ja sam zbiorę Resztę mych owiec ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem. Sprowadzę je na ich pastwisko, aby były płodne i liczne. Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli; i nie będą się już więcej lękać ani trwożyć, ani nie trzeba będzie szukać którejkolwiek.

Oto nadchodzą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: „Pan naszą sprawiedliwością”».

Psalm responsoryjny

Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b)
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Pan jest moim pasterzem, †
niczego mi nie braknie, *
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, †
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Drugie czytanie

Ef 2, 13-18
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

W Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa.

On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość. W swym ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, i w ten sposób jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem, w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości.

A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzy jesteście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

J 10, 27
Alleluja, alleluja, alleluja

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Mk 6, 30-34
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.

Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.
ks. Mirosław Matuszny
Temat: Dobry Pasterz i ziemscy pasterze

Słowa, jakie Bóg kieruje do ziemskich pasterzy, tych, którzy mają prowadzić Jego lud do Niego są niejednokrotnie przepełnione żalem i stanowią gorzki wyrzut wypominający im sposób postępowania jakże daleki od tego, do którego wezwał ich Bóg. Nie szukając tanich usprawiedliwień moglibyśmy powiedzieć, że tak w Starym jak i Nowym Testamencie znaleźli się z całą pewnością tacy, którzy sprzeniewierzyli się powołaniu otrzymanemu od Boga. Jednak Pan zapowiadając, że da swemu ludowi pasterzy według Swego serca nie złożył wiarołomnej obietnicy. Pierwszym spośród Pasterzy według serca Bożego jest przecież Syn Boży, Jezus Chrystus. On sam wyznał, że jest dobrym pasterzem, wszak daje swoje życie za owce. Te słowa wypełniły się na Golgocie, gdzie Jezus Dobry Pasterz dokonał dzieła zbawienia, umierając za nas w mękach na krzyżu, pomimo, że to my sami zasłużyliśmy na tą karę.
Spoglądając dokoła siebie widzimy, że powołanie darowane nam przez Boga oraz zachęta, aby nieść swój krzyż i naśladować Mistrza przez całe wieki była realizowana przez wielu pasterzy, o których można powiedzieć, że zostali nam dani według hojnej miary serca Bożego. Święci papieże, biskupi i kapłani. Męczennicy i pasterze. Wierni swojemu powołaniu oraz kochający tych. Do których posyłał ich Pan. Nawet w nam współczesnych czasach możemy śmiało wskazać takich pasterzy według Bożego Serca. Święty Jan Paweł II, nasz rodak, który nie tylko sam dawał przykład miłości Boga oraz powierzonej sobie owczarni, ale zapisał piękne słowa kierowane do pasterzy i o pasterzach. Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, św. Maksymilian Maria Kolbe, sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński. Mając doświadczenie takich pasterzy mamy za co Bogu dziękować. Co więcej, świadomi, że nawet w gronie Dwunastu bezpośrednio i osobiście powołanych przez Jezusa znalazł się jeden Judasz, nie ustawajmy w modlitwie za pasterzy i o pasterzy według Bożej miary.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Byli, są i na pewno wciąż będą ludzie, dla których grzechy pasterzy stanowią albo usprawiedliwienie ich grzesznego życia, powód do zgorszenia. Nie usprawiedliwiając żadnego grzechu, warto jednak zaznaczyć, że każdego pasterza z misją czynienia sobie uczniów posyła Pan. Jezus Dobry pasterz. Warto więc korzystać pamiętając, że przekaz i posługa pasterza czy to świętego czy grzesznego ma nas prowadzić do Najwyższego Pasterza.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy posłuszny jestem wezwaniom Jezusa Dobrego Pasterza?


Podziel się Słowem Bożym z innymi: