Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na wczoraj

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
21 stycznia 2019
poniedziałek
Rok liturgiczny: C/I
Wspomnienie Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
Pierwsze czytanie:
Hbr 5, 1-10
Psalm responsoryjny:
Ps 110
Werset przed Ewangelią:
Hbr 4, 12
Ewangelia:
Mk 2, 18-22
św. Agnieszka Dziewica i Męczennica*, św. Fructuosus z Tarragony, św. Patroclus z Troyes, św. Alban lub Bartłomiej Roe, św. Epifaniusz z Pavia, św. Meinrad.
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Hbr 5, 1-10


Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Każdy arcykapłan, spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią powinien tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron.

Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: «Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem», jak i w innym miejscu: «Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka».

Z głośnym wołaniem i płaczem, za swych dni doczesnych, zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.

I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają, nazwany przez Boga arcykapłanem na wzór Melchizedeka.

Psalm responsoryjny

Ps 110
Psalm (Ps 110 (109), 1b-2. 3-4 (R.: por. 4b))
Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek

Rzekł Pan do Pana mego: «Siądź po mojej prawicy, *
aż uczynię Twych wrogów podnóżkiem stóp Twoich».
Pan rozciągnie moc Twego berła z Syjonu: *
«Panuj wśród swych nieprzyjaciół!

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek

Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, †
w blasku świętości, *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę».
Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
«Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka».

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

Hbr 4, 12

Alleluja, alleluja, alleluja

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Mk 2, 18-22

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?»

Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie pana młodego. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.

Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i gorsze staje się przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino się wylewa i bukłaki przepadną. Raczej młode wino należy wlewać do nowych bukłaków».
ks. Mirosław Matuszny
Temat: Uczniowie Jana i Jezusa

Ewangelia wielokrotnie ukazuje nam różnice w rozumieniu tego, co dokonywało się w czasach Zbawiciela przez uczniów Mistrza z Nazaretu oraz uczniów Jana Chrzciciela. Wszak rozumienie czasów mesjańskich u uczniów Jana było nieco inne. Oto przecież mogliśmy usłyszeć nad brzegami Jordanu, że siekiera do korzenia drzewa jest już przyłożona i że każde drzewo, które nie przynosi owocu zostanie wycięte i w ogień wrzucone. Jan nie przebierał też w słowach, aby powiedzieć przybywającym pokutować, co o nich sądzi. Nazywał tych ludzi plemieniem żmijowym. Wskazywał na nadchodzący czas gniewu Bożego.
Tymczasem Zbawiciel zaczyna swoją misję zupełnie inaczej. Wczoraj rozważaliśmy fragment, gdzie Pan dokonuje pierwszego cudu w Kanie Galilejskiej. Jak było dalej wiemy. Kolejne cuda, uzdrowienia, wskrzeszenia, chleb dawany do sytości. To wszystko sprawiło, że któregoś dnia uczniowie Jana przyszli do Jezusa z zapytaniem, czy On jest Tym, Który miał nadejść.
Jan nie rozróżnia pierwszego przyjścia Zbawiciela od paruzji. Dlatego czasy mesjańskie kojarzą mu się nie z erą miłosierdzia, ale z sądem. Jezus natomiast przychodzi jako Zbawiciel, Który chce odszukać i ocalić to, co zginęło.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Dzisiejsza Ewangelia to także lekcja na temat relacji tego, co nowe i tego co stare. Jan przygotował drogę Panu, ale w czasach Pana to Zbawiciel wyznacza drogę zbawienia. Jezus staje pośród ludu, przyjmuje od Jana chrzest, ale nie zostaje jego uczniem. On przychodzi aby stać się dla nas Drogą, Prawdą i Życiem.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy idę za głosem Zbawiciela?


Podziel się Słowem Bożym z innymi:

© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W