Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na wczoraj

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
21 lutego 2020
piątek
Rok liturgiczny: A/II
Św. Piotra Damiana, bpa i dra Kościoła
Pierwsze czytanie:
Jk 2,14-24.26
Psalm responsoryjny:
Ps 112
Werset przed Ewangelią:
J 15, 15b
Ewangelia:
Mk 8,34-38;9,1
św. Robert Southwell, św. Piotr Damian*, św. Jerzy z Amastris, św. Germanus z Granfel.
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Jk 2,14-24.26
Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić?

Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie.

Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę na podstawie moich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz – lecz także i złe duchy wierzą i drżą.

Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna? Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym? Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała. I tak wypełniło się Pismo, które mówi: «Uwierzył przeto Abraham Bogu i policzono mu to za sprawiedliwość», i został nazwany przyjacielem Boga.

Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary. Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.

Psalm responsoryjny

Ps 112
Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 1)

Radość znajduję w Bożych przykazaniach.
lub Alleluja.

Błogosławiony człowiek, który boi się Pana *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

Radość znajduję w Bożych przykazaniach.
lub Alleluja.

Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała na zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

Radość znajduję w Bożych przykazaniach.
lub Alleluja.

Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza, *
i swymi sprawami zarządza sprawiedliwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.

Radość znajduję w Bożych przykazaniach.
lub Alleluja.

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

J 15, 15b
Alleluja, alleluja, alleluja

Nazwałem was przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Mk 8,34-38;9,1
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.

Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?

Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi».

Mówił im także: «Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy».
ks. Mirosław Matuszny
Temat: Zbędny konflikt

Wystarczy uważnie oddać się lekturze Pisma Świętego Nowego Testamentu, aby szybko przekonać się, że dyskusja o roli wiary i uczynków nie jest wyłączną domeną ani czasów Reformacji ani nam współczesnych. Co ciekawe, my sami wielokrotnie nie bardzo zdajemy sobie sprawę z tego, że wiara bez uczynków jest martwa oraz, że same uczynki nie dadzą nam zbawienia, bo samo bycie tzw. dobrym człowiekiem nie otworzy nam bram raju. Zbawicielem naszym jest Jezus Chrystus. To pierwszy i najważniejszy wątek w tej dyskusji, która toczy się przez wieki i obejmuje kolejne pokolenia.
Jeśli uznamy, że Jezus jest Zbawicielem, wówczas mamy już sprecyzowane, w czyim ręku są nasze losy. Kto jako jedyny na świecie ma moc wyrwać nas z ręki Złego i ocalić od najgorszego nieszczęścia, jakim jest potępienie. Otóż o ile wszystkim nam, którzy nadzieję złożyliśmy w Chrystusie i staramy się żyć według wymagań Ewangelii grozi pokusa pokładania zbytniej ufności w naszym postępowaniu, a raczej w samozadowoleniu z naszego życia zazwyczaj porównywanego z życiem ludzi, którzy w ogóle nie przejmują się Ewangelią, o tyle tym wszystkim, którzy zazwyczaj pod wpływem prądów protestantyzmu powtarzają, że sama wiara wystarczy grozi pokusa pomylenia wiary z rodzajem przynależności do jakiejś organizacji lub partii politycznej, która będzie autoryzowała lub chroniła go od konsekwencji nadużyć, które tamten z lubością będzie popełniał.
Warto przypomnieć nam wszystkim, że Zbawiciel w dzisiejszej Ewangelii wyraźnie nadaje sens naszym rozważaniom i przypomina, że ten, Kto chce iść za nim ma się wręcz zaprzeć siebie. Nie wystarczy nam sama deklaracja wiary, nie wystarczy nawet jakiś katalog dobrych uczynków, które zbierzemy za naszego życia. Wiara w to, że Syn Boży umarł za nas, wymaga od nas podporządkowania całego naszego życia Zbawicielowi i odpowiedzi życiem pełnym miłości na okazaną nam miłość.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Zaprzeć się samego siebie i wziąć swój krzyż. Czyż nie jest to zadanie, jakie stawia się przed żołnierzem na poligonie czy sportowcem, zanim wyjdzie na boisko czy arenę? Czyż nasze doczesne życie nie ma być wielkim przygotowaniem do wieczności? Rzuceniem na szalę wszystkiego co dla nas ważne, aby zdobić rzecz najważniejszą i nieprzemijającą – wieczność z Bogiem i świętymi w niebie?
PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Jak wygląda moja wiara złożona z uczynków?


Podziel się Słowem Bożym z innymi:

© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W