Opoka - Portal katolicki
opoka.news opoka.photo
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na wczoraj

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
18 września 2018
wtorek
Rok liturgiczny: B/II
Święto Św. Stanisława Kostki, patrona Polski
Pierwsze czytanie:
Mdr 4,7-15
Psalm responsoryjny:
Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (R.: por. 12a i 13a)
Werset przed Ewangelią:
Mt 5, 8
Ewangelia:
Łk 2,41-52
św. Jan Massias, św. Józef z Cupertino, św. Ferreolus z Limoges, św. Ferreolus z Wienne, św. Metody z Olimpu, św. Stanisław Kostka (*w Polsce)
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Mdr 4,7-15
Czytanie z Księgi Mądrości

Sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy: sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości życie nieskalane.

Ponieważ spodobał się Bogu, znalazł Jego miłość, i żyjąc wśród grzeszników, został przeniesiony. Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli albo ułuda nie uwiodła duszy: bo urok marności przesłania dobro, a burza namiętności mąci prawy umysł.

Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pospiesznie wyszedł spośród nieprawości.

A ludzie patrzyli i nie pojmowali, ani sobie tego nie wzięli do serca, że łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi i nad świętymi Jego opatrzność.

Psalm responsoryjny

Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (R.: por. 12a i 13a)
Chłopcy i dziewczęta, sławcie imię Pana

Chwalcie Pana z niebios, *
chwalcie Go na wysokościach.
Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie, *
chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy.

Chłopcy i dziewczęta, sławcie imię Pana

Królowie ziemscy i wszystkie narody, *
władcy i wszyscy sędziowie na ziemi,
Młodzieńcy i dziewczęta, †
starcy i dzieci *
niech imię Pana wychwalają.

Chłopcy i dziewczęta, sławcie imię Pana

Majestat Jego ponad ziemią i niebem *
i On pomnaża potęgę swego ludu.
Oto pieśń pochwalna wszystkich Jego świętych, *
synów Izraela, ludu, który jest Mu bliski.

Chłopcy i dziewczęta, sławcie imię Pana

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

Mt 5, 8
Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Łk 2,41-52
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.

Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie».

Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.

Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.
ks. Mirosław Matuszny
Temat: Szlachetna młodość

Pismo święte głosi w wielu miejscach pochwałę starszeństwa. Starzec, to synonim doświadczenia, mądrości, opanowania. Oczywiście bywają wyjątki, które są godne napiętnowania. W opowiadaniu o cnotliwej Zuzannie zdeprawowani starcy zostają ukazani jako ci, którzy zaprzedali się złu i grzechowi. Dzień dzisiejszy i patron – św. Stanisław Kostka stanowią kolejny w tym rozważaniu przykład, że starszeństwo rozumiane jako mądrość i umiłowanie drogi Bożej możliwe są także w młodym wieku. Pragnienie poświęcenia swojego życia Bogu, determinacja godna najbardziej heroicznych postaw, to wszystko zaprawia człowieka w dobrym i sprawia, że dojrzewa on moralnie znacznie wcześniej, niż reszta jego rówieśników.
Wskazana na dzień dzisiejszy przez Kościół Ewangelia o odnalezieniu Pana Jezusa w świątyni Jerozolimskiej ukazuje nam właśnie taką sytuację, że nawet najbardziej święci ludzie, wybrani przez Boga i powołani do pełnienia wielkich dzieł, mogą niekiedy nie zrozumieć drogi świętych młodzieńców, którzy idąc za głosem Bożym bezkompromisowo wybierają Boga. Oczywiście w przypadku Zbawiciela mamy do czynienia z Synem Bożym, Drugą Osobą Boską. Maryja i Józef mieli prawo nie zrozumieć tego, co powiedział im Jezus. Podobnie trzeba chyba spojrzeć na rodziców św. Stanisława Kostki, którzy przecież nie chcieli niczego złego dla swojego syna, ale Bogu spodobało się wybrać Młodzieńca do wyższych rzeczy.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Bóg powołując człowieka daje mu szczególną łaskę rozumienia tego, czego niekiedy ludzie nie rozumieją nawet w podeszłym wieku Mądrość Boża usposabia ludzi do pojmowania tych prawd, które skłaniają nasze serca ku Bogu. Pozwala prowadzić takie życie, które trzyma nas na prostych ścieżkach zbawienia. Warto pamiętać o tym rozważając tajemnice życia świętych młodzieńców, którzy wcześnie osiągnęli doskonałość.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy żyję dla Chrystusa?


Podziel się Słowem Bożym z innymi: