Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na jutro

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
8 grudnia 2019
niedziela
Rok liturgiczny: A/II
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Pierwsze czytanie:
Rdz 3, 9-15
Psalm responsoryjny:
Ps 98
Drugie czytanie:
Rz 15, 4-9
Werset przed Ewangelią:
-
Ewangelia:
Łk 1, 26-38
św. Romaric, św. Euchariusz, św. Sofroniusz z Cypru, św. Patapiusz.
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Rdz 3, 9-15
Czytanie z Księgi Rodzaju

Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: „Gdzie jesteś?”

On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”.

Rzekł Bóg: „Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?”

Mężczyzna odpowiedział: „Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem”.

Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: „Dlaczego to uczyniłaś?”

Niewiasta odpowiedziała: „Wąż mnie zwiódł i zjadłam”.

Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: „Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”.

[Uwaga: w 2019 r. ze względu na zbieg uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP i II niedzieli adwentu w tym samym dniu czytania wzięte są częściowo z Niepokalanego Poczęcia, częściowo zaś z niedzieli]

Psalm responsoryjny

Ps 98
Ps 98, 1-4
Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda

Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
dla domu Izraela.

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda

Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda

Drugie czytanie

Rz 15, 4-9
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. Mówię bowiem: Chrystus stał się sługą obrzezanych dla okazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano: "Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu”.

[II czytanie zgodnie z lekcjonarzem dla II niedzieli adwentu]

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

-
Alleluja, alleluja, alleluja

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Łk 1, 26-38
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”

Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”

Wtedy odszedł od Niej anioł.

Propozycja homilii
ks. Mirosław Matuszny
Temat: Niepokalanie poczęta

Dzisiejsza druga niedziela Adwentu zbiega się z uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Tytuł Niepokalanej zna chyba każdy, kto mieni się katolikiem. Jednak obchodząc jej uroczystość nie sposób nie przypomnieć jak Bóg powołał Maryję i zachowując ją od wszelkiego grzechu, dał w niej ludziom drugą szansę, aby człowiek mógł wybrać Boga a nie propozycję Złego.
Oto pierwsze czytanie przypomina nam największe nieszczęście z dziejów ludzkości. Szatan kusi Pierwszych Rodziców, ci zaś dają posłuch upadłemu aniołowi, wątpiąc w Boską dobroć i hojność. Od tamtego czasu nie tylko, że bramy raju pozostawały zamknięte, to ponadto udziałem ludzi stały się cierpienia, śmierć oraz słabość i skłonność do grzechu zapisana w naturze ludzkiej.
Bóg jednak nie opuścił ludzkości. Przez tysiące lat wychowywał nas, karcił, ale i zawierał przymierza. Opiekował się nami jak Ojciec, czekając aż dorośniemy do czasu, gdy możliwe będzie spełnienie obietnicy. Oto Maryja staje się więc pierwszą na tyle doskonałą kobietą, zachowaną wcześniej od zmazy grzechu pierworodnego, że Bóg nie cofając czasu i nie zmieniając historii posyła do niej poselstwo, aby zaproponować jej współpracę w dziele zbawienia świata.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Ona Niepokalana mówi Bogu „tak”. Nie tyle naprawia to, co zepsuła Ewa, ale swoim posłuszeństwem podejmuje współpracę z Panem Nieba i Ziemi w dziele zmiażdżenia głowy węża. Oto jej potomek dokona tego, co Bóg zapowiedział u początku dziejów ludzkości. Ona sama nie wie jeszcze, jak potoczą się koleje jej życia, ale pewna jest tego, że ufając Bogu dokonuje najlepszego wyboru. Wszak Ten, Który ją i nas stworzył wie najlepiej, jak przyjść z pomocą udręczonej ludzkości. Warto o tym pamiętać przeżywając adwent, gdyż ów święty czas nie jest okresem w którym obowiązuje nas jakaś szczególna dieta, nie jest jakimś czasem próby, ale czasem wpatrywania się w Maryję i uczenia się na jej wzór i z pod jej orędownictwem mówienia Bogu „tak”. Nawet wtedy, gdy nie wszystko rozumiemy.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy staram się zawsze mówić Bogu „tak”?


Podziel się Słowem Bożym z innymi:

© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W