Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na niedzielę

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
20 października 2019
niedziela
Rok liturgiczny: C/I
XXIX Tydzień zwykły
Pierwsze czytanie:
Wj 17, 8-13
Psalm responsoryjny:
Ps 121
Drugie czytanie:
2 Tm 3, 14-17. 4, 1-2
Werset przed Ewangelią:
Hbr 4, 12
Ewangelia:
Łk 18, 1-8
św. Artemiusz, św. Andrzej z Krety, św. Kaprazjusz z Agen, św. Bertilla Boscardin, św. Acca, św. Jan Kanty*
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Wj 17, 8-13
Czytanie z Księgi Wyjścia

Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: «Wybierz sobie mężów i wyrusz z nimi do walki z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Bożą w ręku». Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry.

Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy zdrętwiały Mojżeszowi ręce, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron zaś i Chur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione wysoko. I tak pokonał Jozue Amaleka i jego lud ostrzem miecza.

Psalm responsoryjny

Ps 121
Ps 121 (120), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2)
Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

Wznoszę swe oczy ku górom: *
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

On nie pozwoli, by potknęła się twa noga, *
ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie *
Ten, który czuwa nad Izraelem.

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

Pan ciebie strzeże, †
jest cieniem nad tobą, *
stoi po twojej prawicy.
We dnie nie porazi cię słońce *
ani księżyc wśród nocy.

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

Pan cię uchroni od zła wszelkiego, *
ochroni twoją duszę.
Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem, *
teraz i po wszystkie czasy.

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

Drugie czytanie

2 Tm 3, 14-17. 4, 1-2
Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najmilszy:

Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie.

Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.

Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, oraz na Jego pojawienie się i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu.

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

Hbr 4, 12
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia

Łk 18, 1-8
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.

W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie”».

I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»
ks. Mirosław Matuszny
Temat: Gdzie podziała się wiara?

Zachęta do modlitwy, jaka płynie z dzisiejszej liturgii słowa w sposób oczywisty przypomina nam o tym, czym jest i czym powinna być modlitwa. Wytrwała modlitwa jest błaganiem skierowanym do Boga. Wytrwałym i pokornym przedstawianiem Panu Bogu naszych spraw i wsłuchiwaniem się w Jego wolę, aby ją jak najlepiej wypełnić. Zbawiciel obiecuje, że prawdziwa modlitwa nigdy nie zostanie bez odpowiedzi. Nawet ludzie przecież odpowiadają na usilne prośby innych. Nawet jeśli nie z przychylności to dla tzw. świętego spokoju. Jak zatem ma się sprawa modlitwy i naszej pokory przed obliczem Stwórcy? Dlaczego modlimy się i nie mamy poczucia, że jesteśmy słuchani, nie mówiąc już o wysłuchaniu? Ile czasu mamy poświęcać Bogu dziennie, aby mieć pewność, że nasze prośby dotrą przed Jego Tron?
Warunkiem dobrej modlitwy jest nie tylko pokora, ale też wiara. Stąd owo dramatyczne pytanie, jakim kończy się dzisiejszy fragment Ewangelii. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie. Kiedy zastanowimy się nad tą kwestią, zobaczymy, że owo zwątpienie Syna Bożego wyrażone jest zaraz po przypowieści o wytrwałej modlitwie.
Klękamy przed Bogiem wiele razy w naszym życiu. Nawet ludzie, którzy z czasem słabną w wierze lub odchodzą od Boga, kiedyś klękali i zwracali się do Pana niebios tak, jak ich uczono. Co zatem dzieje się w ciągu naszego życia, że odchodzimy od Boga, przestajemy się modlić i usprawiedliwiamy nasze trwanie w grzechu poprzez dorabianie argumentów do naszych wątpliwości?

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Modlitwa z wiarą to nie tylko wiara w to, że może się spełnić czy spełni się to, o co proszę. Modlitwa z wiarą, to przede wszystkim uświadomienie sobie z Kim rozmawiam. Przed Kim staję, aby wypowiedzieć w słowach to, co skrywa się w zakamarkach mojej duszy? Jeśli to zrobię, nie będę musiał walczyć już z pokusą handlu na kolanach, przekupywania Pana Boga czy traktowania Go jak staruszka, który niewiele rozumie z tego, co dzieje się na świecie. Modlitwa z wiarą to obcowanie z Bogiem. Wejście w tę szczególną relację, w tę zażyłość, kiedy wiem, że rozmawiam z Panem Świata, a On zwraca się do mnie jak do przyjaciela.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy modlę się z wiarą?


Podziel się Słowem Bożym z innymi:

© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W