Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na dzisiaj

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
19 listopada 2018
poniedziałek
Rok liturgiczny: B/II
Wspomnienie Bł. Salomei, zakonnicy
Pierwsze czytanie:
Tt 1, 1-9
Psalm responsoryjny:
Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 6)
Werset przed Ewangelią:
Flp 2, 15d. 16a
Ewangelia:
Łk 17, 1-6
św. Ermenburga, św. Barlaam z Antiochii, św. Nerses I, bł. Salomea zak.*
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Tt 1, 1-9
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa

Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, posłany, aby szerzyć wśród wybranych Bożych wiarę i poznanie prawdy wiodącej do życia w pobożności, w nadziei życia wiecznego, jakie przyobiecał przed wiekami prawdomówny Bóg, a we właściwym czasie objawił swe słowo przez nauczanie powierzone mi z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego – do Tytusa, dziecka mego prawdziwego we wspólnej nam wierze. Łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego.

Zostawiłem cię na Krecie w tym celu, byś zaległe sprawy należycie załatwił i ustanowił w każdym mieście prezbiterów. Jak ci zarządziłem, może nim zostać, jeśli ktoś jest bez zarzutu, mąż jednej żony, mający dzieci wierzące, nieobwiniane o rozpustę lub niekarność.

Biskup bowiem winien być, jako włodarz Boży, człowiekiem bez zarzutu, niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, niechciwym brudnego zysku, lecz gościnnym, miłującym dobro, rozsądnym, sprawiedliwym, pobożnym, powściągliwym, przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę, mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych.

Psalm responsoryjny

Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 6)
Oto lud wierny, szukający Boga

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.

Oto lud wierny, szukający Boga

Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, *
którego dusza nie lgnęła do marności.

Oto lud wierny, szukający Boga

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Oto lud wierny, szukający Boga

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

Flp 2, 15d. 16a
Alleluja, alleluja, alleluja

Jawicie się jako źródło światła w świecie,
trzymając się mocno Słowa Życia.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Łk 17, 1-6
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z tych małych. Uważajcie na siebie!

Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli będzie żałował, przebacz mu. I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwrócił się do ciebie, mówiąc: „Żałuję tego”, przebacz mu».

Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary».

Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna».
ks. Mirosław Matuszny
Temat: Panie, abym przejrzał

Cuda uzdrowienia, jakie opisuje Ewangelia mają szczególny wymiar. Człowiek niewidomy, który zdany był sam na siebie, który mógł liczyć jedynie na jałmużnę z żebrania, znajdował się w czasach Zbawiciela w tragicznym położeniu. Nadzieja na uzdrowienie była więc niczym darowanie nowego życia. Zatem prośba o darowanie wzroku była niejako błaganiem o przywrócenie do normalnego życia w społeczności. Owo uzdrowienie możemy więc w kontekście naszych rozważań pastoralnych postrzegać nie tylko jako znak mocy Chrystusa, ale także jako zapowiedź darowania nowego życia. Jeszcze bardziej tragiczną grupę cierpiących stanowili trędowaci. Również wykluczeni z normalnego życia, zepchnięci na margines społeczeństwa, skazani na powolne i dotkliwe umieranie w osamotnieniu.
Zatem oczyszczenie i darowanie wzroku mogą być dla nas zapowiedzią drogi odkupienia. Cudami o szczególnym wymiarze w życiu doczesnym i wskazaniem, jak przejrzeć oraz ocalić darowane przez Zbawiciela życie wieczne. Aby dostąpić oczyszczenia, z grzechów, trzeba przejrzeć na oczy. Oczywiście nie chodzi to o wzrok ciała, ale o wzrok wiary. Dostrzec świat takim, jaki jest, uznać wielkość Boga i moc Zbawiciela, co więcej, właśnie zwrócić się do Mistrza z Nazaretu, aby nauczył patrzeć na świat oczyma nie ciała, ale ducha.
Przywrócenie wzroku wiary pozwala nam skorzystać z łaski Chrystusa i dostąpić oczyszczenia duszy. To zaś prowadzi nas na nowo do sakramentalnej wspólnoty wierzących. Pozwala na pełne uczestnictwo w Uczcie Chrystusa i otwiera na nas bramy do życia wiecznego.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Oczy pozwalające patrzeć na świat i czyste ciało, wolne od śmiertelnej zaraźliwej choroby to dary, które kiedyś wyczerpią swoje niezwykłe znaczenie. Wszak każdy z nas kiedyś będzie musiał zakończyć swój doczesny żywot. Jednak światłe oczy wiary i czysta dusza prowadzą nas do wieczności. Dają możliwość pełnego spojrzenia na świat i zrozumienia, że męka i śmierć Chrystusa nie była jedynie po to, aby przedłużyć nam życie doczesne, ale po to, aby dać nam życie wieczne.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy modlę się o wzrok dla duszy?


Podziel się Słowem Bożym z innymi: